Vacature: Projectleider bij Halt - Eindhoven
Solliciteer
Projectleider
Halt Oost-Brabant
Sociaal / Cultureel / Maatschappelijk
Eindhoven
16-24 uur
HBO
Halt Oost-Brabant

  Sociaal / Cultureel / Maatschappelijk
   Eindhoven
  16-24   
HBO
Halt zoekt een enthousiaste en pro-actieve kandidaat voor de - nieuwe en tijdelijke - rol van

Projectleider samenwerking Halt-Boa's
regio Zuid
2 à 3 dagen per week, tot eind 2023

 
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en Halt dragen bij aan een veilige samenleving. Halt wil deze samenwerking optimaliseren, verduurzamen en uitbreiden. Ben jij degene die kansen ziet en dit project oppakt?

Halt laat jongeren van hun fouten leren door het inzetten van een buitenstrafrechtelijke interventie. Door aandacht te besteden aan reflectie, sociale vaardigheden, ouderbetrokkenheid, excuus, herstel en de toekomst van de jongere, wordt de kans op herhaling van strafbaar gedrag vermindert. Halt biedt jongeren een tweede kans en werkt hiervoor samen met de jongeren zelf, hun omgeving, slachtoffers en netwerkpartners. Zo dragen we bij aan een rechtvaardige, veilige, herstelde, inclusieve en zelfredzame samenleving.

Een jongere kan naar Halt worden verwezen door de politieagent, officier van justitie of buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Hoe meer verwijzers bekend zijn met de mogelijkheid om naar Halt te verwijzen, hoe meer jongeren worden bereikt. Halt werkt op diverse manieren samen met het OM en de politie (o.a. via het ZSM-ketenoverleg en overlegstructuren van de Jeugdstrafrechtketen). Voor het schooldomein (boa’s domein III) zijn op lokaal niveau contacten met scholen en leerplichtambtenaren.
Halt wil de samenwerking met boa’s (domein I, II en IV) verstevigen, uitbreiden en/of samen met de gemeente opstarten. Het doel hiervan is dat boa’s de mogelijkheden om naar Halt te verwijzen kennen, jongeren passend kunnen verwijzen én het handelingsrepertoire van boa’s wordt uitgebreid (projectmatige aanwijzing door de gemeente zodat jongeren voor andere feiten naar Halt kunnen worden verwezen). Om deze reden wordt begin 2022 een project gestart op het gebied van versterking van de samenwerking tussen boa’s en Halt in de regio Zuid (Limburg, Brabant en Zeeland).

Wat ga je doen als projectleider?
Je belangrijkste doel is om duurzame lokale en regionale samenwerkingsverbanden in regio Zuid tot stand te brengen tussen boa-organisaties en Halt, het vergroten van kennis over de mogelijkheden die boa’s hebben om naar Halt te verwijzen én over de stappen die zij kunnen ondernemen om overlast onder jongeren aan te pakken. Zo kunnen meer jongeren een buitenstrafrechtelijke interventie aangeboden kunnen krijgen.

Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:

 • Lobbyen en netwerken om relaties tussen gemeenten, boa-organisaties en Halt op te bouwen en te verstevigen via structurele functionele samenwerkingslijnen;
 • Verkennen van wensen en mogelijkheden bij stakeholders om samenwerking op te bouwen of te verdiepen; 
 • In gesprek gaan met gemeenten over leefbaarheid en veiligheid in de wijk en rond de scholen en de bijdrage die Halt kan bieden in de projectmatige basis van verwijzing;
 • Op basis van analyse van kansen en mogelijkheden lokale en regionale plannen van aanpak opstellen over de manier waarop de meerwaarde van Halt op de diverse domeinen (generiek en/of via projectmatige aanwijzing) kan worden vergroot;
 • De kar trekken als het gaat om de uitvoering van bovengenoemde plannen van aanpak;
 • Je bouwt en onderhoud strategische contacten;
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen en beschikbaar stellen van materialen voor medewerkers van Halt en boa’s om informatie en kennis over de organisatie en werkwijzen uit te wisselen.

Plaats in de organisatie
Je vervult een tijdelijke rol als projectleider vanuit de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Je opdrachtgever is de regiomanager Zuid van Halt. Je werkt nauw samen met de relatiemanager van regio Zuid, betrokken Halt-medewerkers, beleidsambtenaren van de gemeente en teamleider(s) van de boa-organisatie(s).

Wat breng je mee? 

 • Uitstekende netwerkkwaliteiten. Je hebt ruime kennis van het werkveld van boa’s en de onderliggende organisatiestructuren. Het is een pré als je kennis hebt van de organisatie van politie, Halt en de (jeugd)strafrechtketen
 • Affiniteit met jongeren en preventie van jeugdcriminaliteit
 • Strategisch/tactisch werk- en denkniveau
 • Een helikopterview en organisatiesensitiviteit (van zowel gemeente, boa, OM en Halt); je weet welke wegen je moet bewandelen en welke personen je moet betrekken om organisaties procesmatig aan elkaar te verbinden
 • Ervaring met het opstellen van projectplannen en leiden en verantwoorden van projecten
 • Je kunt draagvlak creëren en zowel op operationeel als tactisch/strategisch niveau mensen enthousiasmeren en kennis overdragen
 • Je bent initiatiefrijk en maakt je een nieuwe rol in een nieuwe omgeving gemakkelijk eigen
 • Je voelt je betrokken bij de veiligheid in ‘jouw’ Zuiden en woont bij voorkeur centraal in het werkgebied (dit omvat de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

Competenties:
• netwerken
• creativiteit
• zelfstandigheid
• resultaatgerichtheid
• overtuigingskracht
• constructief-kritisch

Wat bieden wij? 
Een mooie kans om je CV te verrijken als je in de toekomst naar bijvoorbeeld een leidinggevende rol wil groeien. Een project met veel kansen en alle ruimte voor eigen initiatief en inbreng. Concrete bijdrage aan het vergroten van veiligheid. De mogelijkheid om binnen te komen en in de keuken te kijken bij verschillende organisaties en gemeenten. Een plezierige en stimulerende samenwerking. Een mobiele rol, je zult veel op pad zijn en in diverse gemeenten in het zuiden aan de slag gaan. De mogelijkheid om hybride (deels op kantoor of locatie, deels thuis) te werken. ICT-middelen (laptop en telefoon).
Salaris conform schaal 10 Cao Sociaal Werk.
Een prima reiskostenregeling.

Je vervult een tijdelijke rol, die wat ons betreft goed past in een detacheringsconstructie. In de ideale situatie werk je deels in een boa-organisatie, gemeente of politie en vervul je voor 2 of 3 dagen per week de projectleidersrol bij Halt. Je blijft daarbij in dienst bij je huidige werkgever en wordt tot eind 2023 naar Halt gedetacheerd.

Heb jij interesse in deze rol?
Dan maken we graag kennis met je! Stuur je CV en motivatie zo snel mogelijk naar Minnelaine Verhoeckx, regiomanager Halt. kunt reageren via ons Online Sollicitatieformulier. Voor vragen over het project kun je terecht bij Minnelaine Verhoeckx (06 13132724) of Esther Schroeten, relatiemanager (06 11356038).Solliciteer


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Contact informatie
Halt Oost-Brabant
Mevr. Esther Schroeten
Postbus 4019
3502 HA Utrecht

Website: Ga naar website