Vacature: Promovendus bij Halt - Amersfoort
Solliciteer
Promovendus
Stichting Halt ism stichting JIM en UvA | 
Onderzoek / Wetenschap| 
Amersfoort | 
36 uur 
WO
Stichting Halt ism stichting JIM en UvA

  Onderzoek / Wetenschap
   Amersfoort
  36   
WO
Gezocht, voor onderzoek naar het effect van JIM op initiatief van Halt: 

Promovendus 
"Iedere jongere in Nederland een zelfgekozen mentor"

JIM is een door de jongere zelfgekozen mentor. De JIM is een luisterend oor en steun en toeverlaat voor de jongere die zijn belangen behartigt waar nodig is. JIM is een brug tussen de jongere en zijn ouders, hulpverleners en onderwijzers. Stichting JIM helpt (zorg)instellingen en gemeenten JIMvriendelijk te zijn: hoe werk je optimaal samen met deze zelfgekozen steunfiguren uit de omgeving van jongeren? Wij doen dit door opleiding aan te bieden (training en coaching), inspiratiesessies te organiseren (JIMavonden, landelijke JIMdag, JIMtheater), systemisch en JIMgericht organisatieadvies en (wetenschappelijk) onderzoek te faciliteren.

JIM, Halt en UvA
Stichting Halt is de eerste organisatie binnen het strafrecht die werkt met de JIM aanpak. In 2020 is Halt in samenwerking met Stichting JIM begonnen met een pilot waarbij jongeren die zijn verwezen naar Halt actief gestimuleerd worden een JIM te vinden. Hiervoor is een beperkte groep Halt-medewerkers getraind. De eerste resultaten zijn positief en aanleiding om de pilot uit te breiden in omvang en, met betrokkenheid van de Universiteit van Amsterdam, nader onderzoek te doen.

Het onderzoek
Als promovendus onderzoek je de effectiviteit van JIM bij stichting Halt. Halt-medewerkers zien jaarlijks gemiddeld 16.000 jonge (12-18 jaar) ‘first offenders’, die worden verdacht van lichte strafbare feiten. Halt-medewerkers hebben als taak om bij deze jongeren en/of hun gezin achterliggende problematiek te signaleren en indien nodig te verwijzen. Dit vindt plaats op basis van vrijwilligheid. In de praktijk blijkt dat jongeren en ouders niet altijd welwillend staan tegenover verwijzing naar een professionele vorm van hulpverlening. Ze willen geen bemoeienis en/of hebben geen vertrouwen in reguliere hulpverlening. Toch is het belangrijk dat de jongere bij iemand terecht kan als het even wat minder gaat, voor extra steun bij toekomstgerichte keuzes. Halt kan helpen bij de inzet van een zelfgekozen natuurlijke mentor, een Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Hiermee beoogt Halt laagdrempelige en duurzame ondersteuning aan te bieden aan de jongere en het gezin.
Nader wetenschappelijk onderzoek is nodig om te onderzoeken of de inzet van JIM bij Halt bijdraagt aan het versterken van beschermende factoren (rondom) een jongere en daarmee diens toekomstkansen.

Taken
  • Onderzoeksdesign (randomized control trial) opzetten en uitvoeren;
  • Uitvoeren dataverzameling en analyse;
  • Beschrijven resultaten in wetenschappelijke tijdschriften, en presentatie op wetenschappelijke congressen;
  • Bijdragen aan informatie en rapportage ten behoeve van verantwoording aan de subsidieverstrekker (ZONMW);
  • Vertalen wetenschappelijke resultaten naar praktijkgericht advies.


Profiel
We zoeken een afgestudeerde onderzoeker uit het vakgebied van de ontwikkelings- of klinische psychologie en/of (ortho)pedagogiek, bij voorkeur met een afgeronde Research Master. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, hebt ervaring met dataverzameling en -analyse, en bent een vaardige projectcoördinator die stressbestendig en positief is ingesteld. Je bent bovendien in staat om een brug te slaan tussen de werelden van praktijk en wetenschap.

JIM biedt:
Je komt in dienst bij JIM, in een dienstverband voor 36 uur per week met goede secundaire arbeidsvoorwaarden: onkostenvergoeding reizen, laptop, smartphone en individueel keuzebudget. Salariëring is gebaseerd op de salarisschalen voor promovendi zoals vastgesteld door de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). Het dienstverband is voor bepaalde tijd, voor de duur van het onderzoek, te weten  drie jaar en start 1 oktober 2021. Dit onderzoek vindt plaats vanuit een ZONMW subsidie, je wordt aangesteld als buitenpromovendus bij de Universiteit van Amsterdam en voert het onderzoek uit bij Stichting Halt. Het promotieteam bestaat uit prof. dr. Geertjan Overbeek en dr. Levi van Dam.

Reageren 
Reageren kan tot uiterlijk 23 augustus 2021. Naast een CV vragen we een video-pitch van minimaal 30 seconden, maximaal 2 minuten. We vragen je om in de video-pitch de belofte van JIM ‘met je eigen wortels groei je het mooist’ te verwerken en jouw visie op het belang van dit onderzoek Sollicitaties graag per mail naar martine@jimwerkt.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op 2 en 3 september in Amersfoort.

Voor vragen, neem contact op met Levi van Dam, M: 06-53823013 of levi@jimwerkt.nl (vakantie van 1 augustus tot en met 23 augustus).

Meer informatie over JIM is te vinden op www.jimwerkt.nl
Meer informatie over Halt op www.halt.nl 

NB: onderstaande 'solliciteer' button niet gebruiken voor deze vacature.Solliciteer


Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Contact informatie
Stichting Halt ism sticht...
Mevr. Geertje Vos-Leemhuis
Postbus 4019
3502 HA Utrecht

Tel: 0881153500
Website: Ga naar website